Elektrokardiostimulyator implantasiyası

Bəzən uşaqlarda hər hansı xəstəlikdən, keçirilmiş ürək əməliyyatından sonra və ya anadangəlmə olaraq ürəyin keçirici sistemində ciddi problem…

İnvaziv müdaxilələr

İnvaziv müdaxilələr heç bir kəsik olmadan rentgen nəzarət altında damardaxili yolla ürək qüsurunun aradan qaldırılmasıdır. Mərkəzimizdə uğurla 2012-ciildən invaziv…

Qapalı ürək əməliyyatları

Bu əməliyyatlar süni qan dövranına qoşulmadan icra olunur. Qapalı əməliyyatlar orta və ya yan qabırğaarası kəsiklə icra edilir. Aşağıdakı qüsurlarda…

Açıq ürək əməliyyatları

Əməliyyatlar süni qan dövranı aparatına qoşulmaqla icra edilir. Şöbəmizdə müasir üsulların tətbiq edilməsiylə anadangəlmə ürəkqüsurlarının hər növündə cərrahi müdaxilə…